Szakterületek

Ingatlanjog

Széleskörű szakmai tapasztalattal rendelkezem ingatlanok tulajdonjogának átruházása során, így adásvételi, ajándékozási szerződések elkészítése terén. Tekintettel arra, hogy az egyik fő profilom a kintlevőségkezelés, így nagy rutinnal rendelkezem terhelt (végrehajtási joggal, jelzálogjoggal, stb…) ingatlanok tehermentesítével történő ingatlan adásvételi szerződések elkészítésében, mely esetekben az eladók és vevők javára szolgáló biztosítékok kiemelt szerepet kell, hogy kapjanak. Ezt meghaladóan vállalom bérleti, tartási és életjáradéki szerződések elkészítését, továbbá társasházakkal kapcsolatos ügyintézést.

Követelés-, kintlevőségkezelés

Közel 10 éve dolgozom követeléskezelési területen, melynek során először hitelezői oldalon, majd ügyvédi pályára lépésem óta mind hitelezői, mind adósi oldalon vállalom a kintlevőségkezeléssel kapcsolatos képviseletet. Egy előzetes konzultáció alkalmával kerülhet sor a kialakult helyzet felmerésére, majd ennek ismeretében az előnyök és hátrányok ismertetésével nyújtok segítséget a megfelelő követelésbehajtásra szolgáló intézmény (fizetési meghagyás, felszámolási eljárás, peres eljárás során való igényérvényesítés) megválasztásában. A megfelelő eljárás kiválasztásának kiemelt jelentősége van, hiszen az egyes eljárásoknak eltérő költségvonzata van, illetve eltérő időt vesznek igénybe. Adósi oldalon végrehajtási eljárás megelőzése érdekében a potenciális végrehajtást kérővel történő kapcsolatfelvételre és velük történő megoldásra törekszem az ügyfél érdekeinek szem előtt tartásával. Vállalok adósi képviseletet folyamatban lévő végrehajtási eljárásban is, melynek során mind a végrehajtó, mind a végrehajtást kérő vonatkozásában megtörténik a kapcsolatfelvétel, annak érdekében, hogy az adósra nézve a legoptimálisabb, költségminimalizálást is szem előtt tartó megoldást megtaláljuk.

Társasági jog

Amennyiben minden szükséges információ rendelkezésre áll a cégalapítás elindításához, rövid határidővel vállalom az iratok elkészítését, így egyszerűsített (szerződésmintával történő) cégalapítás esetén néhány órán belül, hagyományos cégalapítás esetén általában 10 napon belül megtörténik a cég bejegyzése. Egyszerűsített cégalapítás abban az esetben lehetséges, ha az alakuló társaság csak olyan adatokat és szabályokat kíván létesítő okiratba foglalni, amit a szerződésminta tartalmaz. A társasági szerződések módosítás esetében a teljeskörű tanácsadás mellett vállalom a társasági szerződés módosításához szükséges iratok elkészítését és a társaság képviseletét a cégbíróságon az adatváltozás bejelentése során. Egy vállalkozás működtetése rendszeresen igényel újabb és újabb szerződésest a változó igényekhez alakítva. Ennek keretében vállalom vállalkozási, megbízási szerződések elkészítését.

Munkajog

Akár munkáltatóként, akár munkavállalóként fordul hozzám, számíthat a segítségemre. Így akár munkaszerződés megírása, vagy meglévő munkaszerződés felülvizsgálása a feladat, vagy a munkavállaló azonnali hatállyal felmondott vagy kárt okozott Önnek, akár Önt munkavállalóként a szerződéstől eltérő módon foglalkoztatják, esetleg munkabérrel, pótlékokkal, ezek kifizetésének módjával, vagy a szabadságok kiadásával kapcsolatosan merül fel kérdés.

Általános polgári jog

A specifikusabb területek mellett általános polgári jogi, öröklési jogi és kereskedelmi jogi tanácsadást, tipikus és atipikus szerződések, jognyilatkozatok elkészítését is vállalom.

Peres és (nemperes eljárásban történő) képviselet